DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI

 

Susunan mengikut urutan jenis-jenis dokumen:

SEBELUM MEMBELI1. Surat Tanya
2. Surat jawapan
3. Sebut harga
4. Senarai harga
5. Katalog
DALAM PROSES MEMBELI
1. Nota pesanan
2. Nota serahan
3. Nota kiriman
4. Invois
5. Invois pro – froma
6. Nota debit
7. Nota kredit
SELEPAS MEMBELI
1. Penyata akaun
2. Resit

Fungsi dan jenis diskaun, syarat serahan & bayaran berikut :

SURAT TANYA
1. Dokumen dari peruncit kepada pemborong
2. Fungsi – untuk bertanya tentang barang yang hendak dibeli
3. Butir – jenis barang – harga barang – kuantiti – syarat serahan dan syarat bayaran

SURAT JAWAPAN
1. Dihantar oleh pemborong kepada peruncit
2. Dilampirkan bersama sama ada sebut harga / senarai harga atau katalog

3. Fungsi – memberi keterangan lanjut mengenai barang yang boleh dibekalkan.

a) SEBUT HARGA
1. Senarai harga barang yang diminta oleh pembeli

b)SENARAI HARGA
1. Senarai harga barang yang dijual oleh pemborong

KATALOG
1. Maklumat barang yang dicetak dan disertakan bersama gambar yang berwarna dan menarik
2. Tiada harga dicetak tetapi ada no rujukan
3. Harga dicetak ditempat lain untuk menjimatkan kos jika ada perubahan harga

BUTIRAN DALAM SEBUT HARGA
1. Pemborong menyatakan jenis serahan

JENIS SERAHAN
1. Serahan sedia – sebaik pesanan diterima
2. Serahan segera – beberapa hari selepas pesanan diterima
3. Serahan hadapan – pada tarikh yang ditetapkan

SYARAT SERAHAN
1. Ang. Had. – pembeli perlu membayar kos angkutan
2. Ang. Dibayar – pembeli tidak perlu membayar kos angkutan
3. P. ke DK – Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal sahaja. Tambang kapal dibayar oleh pembeli

4. KIT – Harga barang telah merangkumi kos, insuran dan tambang – pembeli tidak perlu membayar lagi.

SYARAT BAYARAN
1. Penerimaan 7 hari sahaja – harga dalam sebutharga sah hanya 7 hari daripada tarikh sebutharga
2. Dengan akaun diakui -pemborong hanya memberi kredit kepada pembeli tetap sahaja
3. Tunai waktu pesanan – bayar perlu dijelaskan sewaktu pesanan dibuat
4. Tunai bersih – jika ditulis 3 hari, bermakna perlu dijelaskan dlm tempoh 3 hari
5. Tunai segera – bayaran perlu dibuat beberapa hari selepas barang diterima.

SYARAT DISKAUN
1. Diskaun niaga – diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak cth 10 % – pe mbelian melebihi RM 1000
2. Diskaun tunai – diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera cth 10% – 10 hari,

Contoh pengiraan diskaun niaga

Arif peniaga pasar malam membeli stoknya bernilai RM1 800 daripada syarikat borong XYZ dan ditawarkan diskaun niaga 15%. Kirakan jumlah sebenar yang perlu dibayar oleh Arif.

Harga invois                                                                        RM1 800

Tolak :

Diskaun niaga (RM1 800 x 15/100)                           RM   270

Jumlah perlu dibayar                                               RM1 530
Contoh Pengiraan diskaun tunai

Aisyah membeli barang X bernilai RM2500 daripada pemborong Seri Gemilang pada 1 Julai 2003. Pemborong tersebut menawarkan diskaun tunai 5%, 7 hari dan 2% 14 hari. Kirakan jumlah yang perlu dibayar sekiranya Aisyah membayar pada 10 Julai.

Harga invois                                                                RM2 500

Tolak :

Diskaun tunai (RM2 500 x 2/100)                     RM    50

Jumlah perlu dibayar                                      RM2 450

BORANG PESANAN
1. Dihantar oleh pembeli kepada pemborong untuk memesan barang
2. Butir – nama dan alamat pembeli / jenis barang dan kuantitinya

NOTA SERAHAN
1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli
2. Dihantar bersama-sama barang yang dipesan
3. Dibuat dalam tiga salinan
4. Perlu ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti penerimaan
5. Harga barang tidak dicatatkan
Fungsi
1. Menyatakan jenis dan kuantiti barang yang dihantar
2. Membolehkan pembeli memeriksa dan mengakui barang dalam keadaan baik
3. Sebagai bukti penerimaan barang

NOTA KIRIMAN
1. Dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan jika pemborong menghantar barang menggunakan kenderaan syarikat pengangkutan
2. Dibuat dalam tiga salinan- untuk pengangkutan, pemborong dan pembeli
3. Butir – nama dan alamat, kuantiti dan jenis barang, bayaran pengangkutan
4. Nota ini diserah kepada pembeli melalui pemandu kenderaan
5. Perlu ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti syarikat pengangkutan telah menyempurnakan tugas.

INVOIS
1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli jika pembelian dibuat secara kredit
2. Fungsi – memberitahu pembeli maklumat barang yang telah dijual dan jumlah hutang yang perlu dibayar
3. Sebagai catatan / rujukan dalam akaun
4. Butir – ada perkataan K & K di K – kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Pemborong boleh membetulkan sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invois dengan menghantar nota kredit atau nota debit.

NOTA KREDIT
Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan dalam invois hutang akan dikurangkan sebab
1. Jumlah hutang tertulis lebih dari jumlah sebenar
2. Barang rosak / salah jenama dipulangkan
3. Botol kosong dipulangkan
4. Pembeli diberi elaun / diskaun

NOTA DEBIT
Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invois
hutang pembeli akan ditambah sebab
1. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar
2. Botol kosong dikenakan bayaran
3. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran
4. Pembeli dikenakan faedah

INVOIS PRO – FORMA
1. Fungsi dan butiran sama seperti invois
Digunakan jika
1. Pembeli dikehendaki membayar harga barang dahulu semasa pesanan
2. Digunakan sebagai senarai harga
3. Untuk penghantaran barang “uji dahulu sebelum beli”
4. Untuk kegunaan perniagaan luar negeri sebagai anggaran harga

PENYATA AKAUN
1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli yang membeli secara kredit
Fungsi
1. Memberitahu baki hutang
2. Membolehkan pembeli membuat semakan dengan akaunnya
3. Sebagai satu cara terhormat meminta bayaran hutang
4. Memberitahu pembeli semua urusniaga lengkap selama sebulan cth belian, bayaran

RESIT
1. Dihantar oleh pemborong jika pembeli membuat bayaran
Fungsi
1. Bukti bayaran telah diterima
2. Sebagai catatan rujukan akaun
3. Sebagai tanda urusniaga berakhir secara kredit.

 

KAEDAH JUALAN

JUALAN TUNAI

Contoh maksud jualan tunai iaitu tunai diterima sebaik sahaja barang atau perkhidmatan diserah kpd pelanggan

 1. diamalkan oleh peruncit besar-besaran – prinsip ‘volum besar untung sedikit’
 2. juga mesin peruncitan automatik & kedai perkhidmatan
 3. kutipan boleh digunakan – tanggung belanja operasi harian
 4. jualan murah – kukuhkan tunai

Kelebihan dan Kelemahan jualan tunai kepada penjual dan pembeli:

Kelebihan kpd Penjual1.    Mengelak – hutang lapuk2.    Mendapat diskaun tunai3.    Tunai dikutip – dilabur semula4.    Tunai kukuh – Meningkatkan imej kredit

5.    Kurang belanja merekod hutang

6.    Boleh beroperasi – walaupun modal kecil

7.    harga lebih murah – jualan meningkat

Kelebihan kpd Pembeli

 1. Belanja dihadkan – pegangan tunai
 2. Mendapat harga yg lebih murah
 3. Terpaksa merancang – batasan tunai
 4. Tidak dibeban – hutang
Kekurangan kpd Penjual

 1. Hilang pelanggan – tak mampu
 2. Tidak sesuai – barang mahal
 3. Saingan – jualan kredit
Kekurangan kpd Pembeli

 1. Tidak dapat – menikmati barang mewah
 2. Kerana kurang tunai seperti kereta
 3. Menanggung kesan inflasi
 4. Barang yang tak dapat dibeli – naik harga

JUALAN KREDIT

Contoh maksud jualan kredit iaitu membenarkan pembeli menggunakan barang sebelum harganya dijelaskan.

 1. diamalkan meluas – antara pemborong dgn peruncit
 2. bekal barang – syarat kredit 3 hingga 6 bulan
 3. tempoh kredit – masa mengumpul tunai
 4. jika tidak bayar – bekalan diputus atau faedah dikenakan
 5. bolehkan peruncit kecil-kecilan beroperasi
 6. satu adat perniagaan – tanpa perjanjian resmi
 7. kadang kala – sedikit pendahuluan atau cengkeram
 8. baki – sekali gus atau ansuran
 9. harga lebih mahal – mengenakan faedah
 10. dua jenis – bayaran tertunda & sewa beli

Bayaran tertunda

Contoh maksud bayaran tertunda ialah:

 1. Barang – jadi milik pembeli – selepas bayar pendahuluan dan tandatangan perjanjian
 2. baki – ansuran
 3. tidak bayar – pembeli akan dakwa
 4. tidak boleh tarik barang – kerana nilai jualan semula barang rendah
 5. ciri-ciri barang – tidak tahan lama, nilai terpakai rendah cth jam tangan & mengikut keperluan individu cth cermin mata

Kelebihan dan Kelemahan bayaran tertunda kepada penjual dan pembeli;

Kelebihan kpd Penjual

 1. menambah jualan – termasuk barang yg tidak terjual secara tunai
 2. harga jualan lebih tinggi – mengenakan faedah
Kekurangan kpd Penjual

 1. hutang lapuk
 2. Tidak boleh tarik barang
Kelebihan kpd Pembeli

 1. Menikmati barang – walaupun belum jelas bayaran
 2. tidak boleh tarik balik barang
Kekurangan kpd Pembeli

 1. boleh didakwa di mahkamah
 2. harga tinggi

Sewa beli

Maksud sewa beli:

 1. Barang – boleh diguna pembeli – selepas bayar pendahuluan

serta tandatangan perjanjian:

 1. baki – ansuran
 2. tidak bayar – boleh tarik balik
 3. ciri-ciri barang – tahan lama

Contoh pengiraan faedah dan ansuran bulanan

Sebuah motosikal dijual secara sewa beli dengan harga RM4 000. Pembeli dikenakan bayaran pendahuluan sebanyak 20% dan faedah 10% setahun di kenakan atas baki. Kirakan jumlah yang perlu dibayar oleh pembeli jika tempoh adalah 2 tahun.

Harga tunai                                                                            RM4 000

Pendahuluan 20%   (RM4 000 x 20%)                       RM   800

Baki                                                                                         RM3 200

Faedah 10% setahun atas baki selama 2 tahun

(RM3 200 x 10% x 2 tahun)                                             RM   640

Jumlah hutang (RM3 200 + RM 640)                         RM3 840

Ansuran bulanan (RM3 480 / RM  24)                         RM  160

Kelebihan dan Kelemahan sewa beli kepada penjual dan pembeli:

Kelebihan kpd Penjual

 1. menambah jualan – termasuk barang yg tidak terjual secara tunai
 2. harga jualan lebih tinggi – mengenakan faedah
 3. boleh tarik barang
Kekurangan kpd Penjual

 1. hutang lapuk
 2. rugi jika barang yg ditarik – rosak
 3. belanja merekod hutang
 4. modal besar
Kelebihan kpd Pembeli

 1. Menikmati barang – sambil buat bayaran
 2. digalakkan berjimat – kena bayar ansuran
 3. boleh guna barang cari pendapatan
 4. taraf hidup meningkat
 5. menguji pakai – henti bayar jika mutu rendah
Kekurangan kpd Pembeli

 1. barang ditarik balik – jejas ketenteraman hidup
 2. harga tinggi
 3. terdorong berbelanja melebihi kemampuan
 4. membebankan – jejas bidang lain yg penting
 5. mewah sekarang, derita kemudian

Soalan : Huraikan Perbezaan antara Bayaran tertunda & sewa beli.

  Bayaran tertunda sewa beli.
1. Selepas bayar pendahuluan dimiliki pembeli boleh diguna pembeli
3. Perjanjian & pulang barang boleh mendakwa jika tak bayar menarik balik barang jika tak bayar
3. Perjanjian & pulang barang tidak boleh batal perjanjian & pulang barang boleh batal perjanjian & pulang barang jika tidak sesuai
4. Barang yg sesuai bernilai rendah cth cermin mata tahan lama & nilai terpakai tinggi cth bas

JUALAN PRABAYAR

Maksud:

Memerlukan pembeli bayar dahulu sebelum barang jualan atau perkhidmatan diserah kpdnya

Ciri-ciri:

 1. diamalkan dlm bidang komunikasi cth kad telefon
 2. digunakan apabila kewangan pengguna diragui
 3. jika belian dilakukan secara internet (belian secara talian terus)

kelebihan dan kelemahan jualan prabayar kepada penjual dan pembeli:

Kelebihan kpd Penjual

 1. meluaskan pasaran
 2. pasaran terjamin
 3. tunai – dikutip dahulu
 4. tiada – hutang lapuk
Kekurangan kpd Penjual

 1. pasaran merosot
 2. sesuai bidang perkhidmatan sahaja
Kelebihan kpd Pembeli

 1. mengawal belanja
 2. Mendapat harga yg lebih murah – diskaun
 3. dapat perkhidmatan – cepat
Kekurangan kpd Pembeli

 1. terpaksa bayar – belum terima perkhidmatan
 2. kad rosak – tidak boleh tuntut

JUALAN KONSAINAN

Maksud:

Barang dihantar oleh pembekal kepada peniaga untuk dijual dengan syarat barang akan dipulang balik sekiranya tidak terjual cth jualan kereta lama, karya pelukis

Ciri-ciri:

 1. Hak milik dipegang oleh konsainor – sehingga barang dijual
 2. Konsaini – mengutip & mengirim hasil jualan setelah ditolak komisen
 3. Konsaini – tidak bayar kos barang – hanya ejen jualan
 4. Konsaini – menyimpan & mengawal barang – tidak bertanggung jawab – rosak, curi, hilang
 5. Barang yg tidak terjual – pulang balik tanpa kena kos kpd konsaini

Kelebihan dan Kelemahan jualan konsainan kepada konsainor dan konsaini :

Kelebihan kpd konsainor

 1. serah kerja jualan – jimat masa
 2. serah kpd pihak yg ada rangkaian pemasaran & reputasi
 3. bayar sedikit komisen
Kekurangan kpd konsainor

 1. menanggung risiko rosak, curi, hilang – barang dipegang org lain
 2. barang dipulang balik – usang, tamat tempoh
 3. barang tidak disenggara
 4. mungkin tidak dibayar – tindakan udg2 rumit khasnya luar negara
Kelebihan kpd Konsaini

 1. tidak bayar kos barang
 2. tidak menanggung risiko – rosak, curi, hilang
 3. jual bg pihak banyak konsainor – kos jualan disebarkan
Kekurangan kpd Konsaini

 1. tidak bebas urus jualan – terikat dgn syarat konsainan
 2. sedia tempat jualan yg luas
 3. harga tinggi

FAKTOR PEMILIHAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kaedah jualan. iaitu:

1. Keperluan tunai

 • Utamakan tunai – jualan tunai & prabayar
 • Tidak perlu – jualan kredit kerana margin untung tinggi

2. Jenis barang

 • barang mewah & mahal – pengguna tak mampu – jualan kredit
 • barang nilai rendah – gula, tisu – jualan tunai
 • barang kurang laris – jualan konsainan cth karya pelukis
 • kad telefon & kad tambang – jualan prabayar

3. Kemampuan pembeli

 • jika mampu – jualan tunai – kerana harga lebih rendah
 • jika tidak – jualan kredit – juga pilihan yg wajar
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s